Nina Q.

Nina Q. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

87 reviews

Professional Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2013

  Aklan State University

  Mathematics

  Bachelor of Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2015

  Infant Jesus Academy

  Preschool, 3rd Grade, and High School Teacher

 • 2015 – 2022

  Kalibo Elementary School

  Elementary School Teacher

 • 2018 – present

  Online ESL Teaching

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - International Open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am Teacher Nina. Teaching is a passion. It requires great patience and effort to be able to teach. In my 10 years of both online and offline teaching experience, handling juniors, teens and adults, I believe that I have acquired these qualities because teaching for me is not only a profession but a vocation. Teaching English as a profession gave me a sense of fulfillment in making my students improve their communication skills. I received my diploma in Education last 2013 and I got my TESOL certificate last 2019. Apart from teaching, I like to read books, watch science -fiction movies, travel with my family and most of all, try out different cuisines. I would like to invite you to join me in experiencing the fun in learning English. Let us work on your grammar, pronunciation, vocabulary, among others. Let me help you in improving your communication skills in English and discover the fun together.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới