Viktoriia Y.

Viktoriia Y. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

35 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Ternopil National Pedagogical University

  English philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  School Smart Kids

  English teacher

 • 2022 – 2023

  Freelancehunt

  English interpreter

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  English Level - Dialang

Teacher video cover
Hello! My name is Viktoriia, I am 20 years old and I am graduating from the Ternopil National Pedagogical University. Why did I decide to teach English? Here are several reasons: first of all, English is a global language that opens up many opportunities for personal and professional growth. Secondly, I already have experience teaching English, and I feel great satisfaction in helping others succeed in learning this wonderful language. I have several hobbies. For example, reading English books and watching movies in this language. It helps me expand my vocabulary and improve my understanding of different accents. I also dance and draw, so I consider myself a creative person. Thank you for your consideration and I look forward to working with you and helping you achieve your English language goals!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina
Đặt lịch học