Chaim Z.

Chaim Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

40 reviews

Professional Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1992 – 1994

  Sena Institute

  English Teacher

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004 – 2013

  Army's association

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 1994

  English Teacher - Sena Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I have worked for more than 10 years teaching English to children of 3 years old to 7 years old and my idea always has been that the children enjoy and have fun during the class and as a result they learn in an easy way.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 4 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ, tiếng hebrew
Không dành cho các học sinh mới