Gordon F.

Gordon F. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

422 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2003 – 2006

  Goldsmiths, University of London

  International Media

  BA Hons 1st Class

 • 2012 – 2014

  University of Edinburgh

  Philosophy

  MSc

 • 2016 – 2019

  Sofia University

  Philosophy

  PhD

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  ECC Thailand

  English Teacher

 • 2016 – 2018

  Verbling

  Online ESL Tutor

 • 2017 – 2018

  Le Comptoir de Langues

  Online Business English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  CELTA - Cambridge English

  TEFL qualification.

Teacher video cover
Hi! I am a professional online teacher, and I am here to take your English to a new level. I got a CELTA certificate and a master’s degree in philosophy. I have 3 years of experience in teaching English online to people of all ages and levels from different countries. Здравствуйте! Я профессиональный онлайн-преподаватель, и я здесь, чтобы поднять Ваш английский язык на новый уровень. Я получил сертификат CELTA и степень магистра философии. У меня 3 года опыта в преподавании английского онлайн людям всех возрастов и уровней из разных стран.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 4 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, không nói tiếng nga, tiếng pháp
Đặt lịch học