Megi B.

Megi B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

53 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Polytechnic University of Bucharest (Romania)

  Medical Engineer

  Bachelor's Degree on Medical Engineering

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Native camp

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am your new teacher Megi. I've been teaching English for almost 1 year now and I can say that patience is my superpower. I understand that every child learns at their own pace, and I'm always there to support and encourage them, no matter how small their steps.Teaching is not just about books; it's about opening doors to imagination. I'm known for my ability to turn any lesson into an exciting adventure, sparking curiosity and wonder in every child.Let's embark on this educational adventure together and watch your child thrive!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani, albanian bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học