Reza Eileen J.

Reza Eileen J. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

39 reviews

Professional IELTS, Teach kids, Dạy cho người trưởng thành teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  Saint Columban College

  Major in English

  Bachelor of Science Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2020

  51Talk

  Senior Teacher B

 • 2020 – 2020

  Illai English

  ESL tutor

 • 2021 – 2022

  English Central

  ESL Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - 51Talk

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TEFL Certificate - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hey, there! What’s up? It’s me, Reza. I’m an online English mentor here. With me, you won’t get bored. We will always have something delightful to talk about. I am very outgoing. I love outdoor activities like biking, running, and swimming, but I also play the guitar when I stay at home. We can talk about all this stuff or exchange ideas and discuss the things you like to do. Book me now and I will make sure that learning English will be a fun activity for me and for you. See you real soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 80 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới