Asherah F.

Asherah F. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

24 reviews

Professional Teach kids, TOEFL teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2023

  Negros Oriental State University

  Major in English

  Bachelor of Science in Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2019

  BPO Company

  Customer Service Representative

 • 2019 – 2023

  Palfish

  Online English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Teaching English as a Foreign Language Course (TEFL) - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Teaching English as a Foreign Language Course - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
🤗 Hi my name is Asherah, you can call me "🌸Teacher Ash🌸" I am from Negros Oriental, Philippines. I'm a 20 years old Filipina who is willing to help my students learn English while having fun together! 🙆 I'm here to improve your skills through 💬conversation,👂listening ang having more💁confidence speaking English📚 👩📚I am a 3rd year college student taking up Bachelor of Science in Secondary Education 👩🎓 I graduated SHS taking up Humanities and Social Science. I got Excellent Teaching in English Award and I am teaching some youth at my place as my help to them 🌏I am fascinated by your country and would love to hear more about your country and culture 👩🏢 I want to be an ESL Teacher because teaching is my passion and I don't just teach. I motivated my students how to learn and how beautiful English language is. Hello PARENTS 👨👩 I'm here to help your children learn: 🔴Simple Greetings 🔴Speaking with confidence 🔴Correct Pronunciation 🔴Basic English Vocabulary 🔴Alphabet and Numbers 🔴and A Lot More 😃 My voice is clear and easy to understand. 😊I'm very patient and dedicated to my students and like to make classes fun and creative 🎨🎡 💪I always strive hard to get the best out of my students so they can achieve their dreams
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới