Emanoele d.

Emanoele d. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

9 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools teacher with 19 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2012 – 2014

  FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas

  Trilingual Executive Secretary

  Bachelor

 • 2013 – 2013

  UEL - University of East London

  International Business Communication

  undergraduate summer school

 • 2022 – 2022

  UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

  Methodologies for distance education

  Master Degree

 • 2022 – 2022

  UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

  Methodologies for distance education

  Master Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004 – 2023

  Nelly Consultoria de Idiomas - (Autonomous)

  Private English and Spanish teacher

 • 2005 – 2007

  Plaza Iguatemi Business Center

  English teacher

 • 2008 – 2013

  CCAA - CCLS

  English / Spanish as a second language teacher

 • 2010 – 2011

  Caltabiano Idiomas

  English teacher

 • 2011 – 2011

  CCAA - CCLS

  Pedagogical coordinator

 • 2014 – 2014

  Seven Idiomas

  Business English teacher

 • 2014 – 2014

  United Idiomas

  English teacher

 • 2014 – 2015

  IMS Idiomas

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2006

  English certificate - CCAA- CCLS

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2008

  Certificado Lengua Espanola - CCAA-CCLS

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2011

  TKT: Teaching knowledge test - University of Cambridge - ESOL Examinations

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2013

  International Business Communication - UEL - University of East London

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2015

  Teacher development day - Caltabiano Idiomas

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2018

  Continuing professional development - teachers as materials writers - TESOL SPAIN

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Inclusive Education - UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Pronunciation awareness & Fluency workout - Summit for teachers

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Learn how to teach synthetic phonics effectively - Macmillan Education

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Design thinking for educators: exploring possibilities - Disal

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Helping students expand their vocabulary - Teaching collocations - ATC Language Schools

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  Methodologies for Distance Education - UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  Adaptive systems, hybrid teaching and active methodologies - UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Digital Resources for Foreign Languages - UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Jornada de formación didáctica - EDELSA - ANAYA - INSTITUTO CERVANTES

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I have a trilingual executive secretariat degree and a postgraduate qualification in distance learning education methodologies. With over 19 years of experience, I've taught English and Spanish as a second language, holding Cambridge teacher certifications. I've worked with various language schools and prioritize staying current through professional development. My goal is to help students improve their language skills in writing, reading, listening, and speaking, fostering cultural understanding and global confidence.
 • Kinh nghiệm làm việc 19 years
 • Học từ 3 đến 50 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng bồ đào nha bản ngữ
Đặt lịch học