Gladish A.

Gladish A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

29 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Eighth-grade examination (E8), Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), ASD (Autism Spectrum Disorder) teacher with 18 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1999 – 2004

  Centro Escolar University

  Abnormal Psychology, Child Psychology, Psychology of Learning

  BS Psychology

 • 2005 – 2005

  Informatics Robinsons Manila

  Informatics Robinsons Manila

  Communication Skills and American Accent (Ann Cook)

Kinh nghiệm làm việc

 • 2008 – 2009

  Pioneer Language Educational Foundation Inc

  ESL teacher (May - July 2008); then promoted to Administrative and Academic Assistant Supervisor (July 2008-January 2009)

 • 2009 – 2011

  ET-Phone Live Online Communication Inc.

  TOEFL, TOEIC, OPIC Teacher

 • 2011 – 2019

  JumpHigh Academy Inc

  Senior English as Second Language Teacher also Teachers Trainer

 • 2020 – 2022

  Palfish Kids

  Kids Course Official Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Teaching English as a Foreign Language - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! I am Gladish. You can call me Teacher Glad. I have been teaching English as Second Language and English as a Foreign Language since January 5, 2005. Yes, it has been 18 amazing years for me in this teaching industry. I am a BS Psychology graduate and I have American Accent and TEFL certificates that I would gladly share with you all. I can make your English learning experience interesting, exciting and all fun!
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 3 đến 70 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới