Iryna Y.

Iryna Y. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

23 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – present

  National University of Ostroh Academy

  Linguistics

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graducation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name is Iryna, I love children and am ready to work with them. Join my classes and fun along with knowledge will come to you.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới