Marvin R.

Marvin R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

43 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1995 – 1999

  University of Santo Tomas

  Communication Marketing Advertising

  Bachelor of Arts in Communication Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  51 talk

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TESOL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, my name is Marvin. Discover your true potential in learning English in a Fun, Engaging and Crazy way with me 😉 TESOL Certified
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học