Anna O.

Anna O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – present

  Taras Shevchenko National University of Kyiv

  Journalism and Social Communication

  Bachelor's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  English B2 Level Certificate - Ukrainian Catholic University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I study at Taras Shevchenko National University of Kyiv, learning journalism and social communication. I really like children and I'm looking to work with them and give them new knowledges.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới