Yana P.

Yana P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

29 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Kyiv National Linguistic University

  Germanic languages and literatures, English as a first foreign language

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Diploma - Kyiv National Linguistic University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello to all my students and their parents! My name is Yana. I am an English teacher with 1 year of teaching experience. I would like to grow and learn English with you! I have a Bachelor's degree in Philology, Language and Literature (English language first). I am a very friendly, responsible and pleasant person. You will always feel comfortable with me. Teaching children inspires me. That is why I am looking forward to seeing you in my classroom to learn English together. Sincerely, Yana!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới