Sheryll D.

Sheryll D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

29 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2011

  Lorma Colleges

  Nursing

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2011 – 2012

  Philippine International English Institute

  ESL academy teacher

 • 2012 – 2014

  Oxphone International Company Ltd.

  ESL teacher

 • 2013 – 2014

  Oxphone International Company Ltd.

  TOEIC teacher

 • 2015 – 2018

  Spicus

  ESL teacher

 • 2018 – 2023

  Perfect 25

  ESL adult or business professionals teacher (homebased)

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018-2023

  ESL certificate - Perfect 25

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  TEFL - TEFL

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi. My name is Sheryll. I am 32 years old, a graduate of Bachelor of Science in Nursing. I have been teaching for more than 12 years now. I have taught both kids and adults, online and offline. I can teach from beginners to advanced students. I can teach daily conversational to business English since I've worked with Korean and Chinese professionals. I also have an experience teaching in an academy during summer and winter camp before I transitioned to online ESL teaching. I have taught TOEIC to University students as well. I have attended different kinds of trainings in the previous companies that I have worked with. I am a TEFL certified. I love teaching because I can help others improve their skills. It gives me joy and excitement meeting learners around the world. I work with enthusiasm and positivity. I can help students improve more on their English skills through speaking and writing. I would also characterize myself with the following three words: responsible, passionate and humble. I will make sure to make the class productive, fun and bring positivity to each students.
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học