Lorraine V.

Lorraine V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

13 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2020

  Palompon Institute of Technology

  Science in Industrial Engineering

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Freelance

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TEFL Certificate - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
HI! I am Lorraine. One of my hobbies is teaching, I love teaching because I can learn from my students as much as I teach them and they leave the classroom with something that, they did not have before. So, If you’re looking for a competent and well experienced online tutor, I am encouraging you to enroll in my online classes. With my skills, techniques and experiences, I can assure you that I can provide an adequate English training. I am confident that I can satisfy all your needs. I am willing to join your journey in learning English. Looking forward to meeting you! See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học