Barbara D.

Barbara D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

14 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  University of Economics in Bratislava

  Multicultural Communication and Foreign Languages

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English Teacher

 • 2023 – 2023

  Grainport Kft.

  Assistent

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! As a recent graduate with a Bachelor's degree in Communication and Foreign Languages, I'm excited to pursue a career as an English teacher for kids. My passion for children and my educational background make me a strong aspirant, despite my limited teaching experience. My friendly and enthusiastic personality enables me to connect with kids on a personal level. I prioritize creating a positive and comfortable learning environment to foster a love for language in young learners. My background equips me with the skills to simplify complex ideas effectively, vital for teaching kids. I'm a quick learner and committed to ongoing professional development in education.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng đức, tiếng slovak bản ngữ, tiếng hungary bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới