Aleksandar S.

Aleksandar S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

34 reviews

Professional Teach kids teacher with 7 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2012 – 2015

  University of Nis

  Science

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2019

  Kuwait Academy Bilingual School

  Teacher

 • 2019 – 2021

  A'Takamul International School

  Teacher

 • 2021 – 2023

  Global Bilingual Academy

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  SIP - Global Bilingual Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello there! I'm Alex, and I'm here to help you on your journey to mastering English. With five years of living abroad and working closely with bilingual students, I understand the challenges you might face and the importance of effective communication in today's globalized world. Together, we'll embark on a fun and engaging learning adventure where you'll not only improve your language skills but also gain confidence in using English in real-life situations. So, if you're looking for a friendly and experienced tutor who can make learning English an enjoyable experience, I'm here for you! Let's start this exciting journey together.
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ
Đặt lịch học