Aileen B.

Aileen B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

50 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2009

  Mariano Quinto Alarilla Polytechnic College

  Education Major in English

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2019

  MJC English

  Tutor

 • 2021 – 2023

  Lizardbear Tasking

  Back Office Support

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2009

  Diploma - Mariano Quinto Alarilla Polytechnic College

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  TEFL Certificate - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I'm Aileen, your ESL tutor. With a Bachelor's degree in Education, majoring in English, and a TEFL certification. I'm dedicated to helping you succeed in your English language journey. I'm committed to creating a supportive and enjoyable learning environment, tailored to your individual needs, so you can improve your listening, speaking, reading, and writing skills. Let's work together to achieve your ESL goals. In our lessons, we'll explore the richness of the English language through engaging activities and real-life scenarios. Your progress is my priority, and I'm here to provide guidance, support, and encouragement every step of the way. Feel free to share your goals and questions, and let's embark on this language-learning adventure together. Let's get started!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới