Kate C.

Kate C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

15 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2021

  University of the Visayas Minglanilla Campus, Philippines

  Education

  Humanities and Social Sciences

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Private Tutor

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Senior High School Diploma - Humanities and Social Sciences

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am a dedicated teacher with a diverse background in teaching. I love to incorporate technology into my lessons and is constantly seeking new and innovative ways to engage my students. I am very patient and have ability to inspire students to achieve their academic and personal goals.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới