Emilly A.

Emilly A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

13 reviews

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2011

  Benguet State University

  Bachelor of Science in Nursing

 • 2014 – 2014

  Benguet State University

  Major in Biology

  Teaching Units in Bachelor of Science in Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2018

  51Talk

  Online English Teacher

 • 2019 – 2023

  Novakid

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Communicative Approach and Teaching Vocabulary - Novakid Webinar

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  English Language Proficiency - Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teach English Now! Foundational Principles - Arizona State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  120-Hour Teach English as a Foreign Language - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language Course (120 Hours) - Teacher Records

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I'm Emilly, your teacher. I've been immersed in the world of online education for the past 6 years. Teaching is my passion, and my students often say I'm a patient guide. I believe in making learning an interactive experience, where we use actions, gestures, songs and props to bring lessons to life. Outside of the classroom, my heart is drawn to adventure and exploration. I'm an avid traveler who thrives on the excitement of discovering new cultures and places. Together, we'll embark on a language-learning journey. My goal is to make this process enjoyable and rewarding for you. So, let's get started and make our learning adventure a memorable one!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới