Nikoli S.

Nikoli S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

19 reviews

Professional Teach kids, State Final Assessment, External Independent Evaluation, Eighth-grade examination (E8), Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Teaches teens, Matura(PL), Maturita(IT) teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2012 – 2024

  IPLT A.Pushkin

  Science

  High School Diploma

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  IPLT A.Pushkin

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All right School

Teacher video cover
Hi! My name is Nikoli and I am a passionate teacher.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani, tiếng nga bản ngữ, tiếng pháp
Đặt lịch học