Angelo I.

Angelo I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

1 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 17 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1996 – 2000

  Notre Dame of Midsayap College

  English

  Bachelor in Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2023

  Pigcawayan National High School

  English Teacher

 • 2022 – Present

  Bizmates Philippines Incorporated

  ESL Teacher and Assessor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2000

  Diploma - Notre Dame of Midsayap College

 • 2023

  TEFL Certificate - Teacher Record

Teacher video cover
I'm Teacher Angel from the Philippines. I'm a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in English. I am a licensed teacher and a TEFL certified. I have been teaching English for 17 years now both through online platforms and in the classroom. I also have diverse learners from Japan, Europe, China. I am passionate about teaching, so in my class, I ensure that students learn the English language in a fun and engaging way.
 • Kinh nghiệm làm việc 17 years
 • Học từ 3 đến 25 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng tagalog bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới