Anastasiia B.

Anastasiia B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

64 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2025

  ELTE, Budapest, Hungary

  English and American Studies

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  Just School

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  B2 level Certificate - Duolingo English Test

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name is Anastasiia and I am your English teacher! I love to teach motivated, positive and purposeful kids. I prefer to use modern tecniques and methods for my lessons. In my classes we will play games and immerse ourselves in the language deeply and interectively. Let's learn English and enhance our skills together!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 7 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới