Karolina A.

Karolina A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

127 reviews

Professional Teach kids, High school graduation examination, Dạy cho người trưởng thành teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2008

  University of Lodz, Teaching College

  French and English

  BA Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2009 – 2011

  University of Wales

  Language Tutor

 • 2011 – 2015

  MDP Ltd

  Recruitment Manager

 • 2016 – present

  SuccessCode

  Teacher, Trainer, Coach, Mentor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2008

  BA Philology - University of Lodz

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Is your kid struggling with learning a new language or forgetting what they have learned sooner than expected? Do they sometimes find themselves in lessons that seem to drag on leaving them demotivated? Hey there! I'm Karolina, and I've been teaching English for over a decade. I've tried all sorts of teaching methods, from cool audiovisual tricks to hands-on learning, all aimed at making learning fun and lightning-fast! See, I've been obsessed with finding ways to make language learning quick, fun, and motivating for kids as well as teenagers. My studies focused specifically on teaching languages from scratch, like how every kid learns their native language effortlessly. Learning a new language can be a real struggle sometimes, right? But I'm here to change that! What's your or your kid's biggest pain point when it comes to learning English? Let's team up and make language learning a piece of cake! 🚀✨
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 5 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ba lan bản ngữ, tiếng pháp, tiếng đức
Đặt lịch học