Yuliya Z.

Yuliya Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

152 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2013

  Kharkiv National University of V.N. Karazin

  managment of foreign economic activity

  master degree

 • 2011 – 2013

  Lingo studio Kharkiv

  English course

 • 2013 – 2016

  Runov school Kharkiv

  English course

 • 2022 – 2023

  English language lessons with a private teacher

  Upper-intermediate

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2021

  Alfa Bank Ukraine

  Main manager dealing with clients

 • 2023 – 2023

  Yota -X

  Project manager

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  All right new teacher training - All right

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Yulia, and I've been studying English for over 10 years. I have a passion for traveling and drawing. I consider myself a positive and responsible person. I particularly enjoy working with children and believe in adapting my approach to each child's unique needs. In addition to my love for languages and art, I am a proud mother of twins. Spending time with them is one of my greatest joys. We learn and play together, making every moment special. I believe that learning can be a fun and engaging experience, especially when shared with the curiosity and energy of children.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 4 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới