Weronika L.

Weronika L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

27 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2023

  Academy of Music in Katowice

  Artistic Education in the Musical Arts, Musictherapy

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Ceftificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! I am teacher Weronika! I am 20 years old and I teach kids and students up to 15 years. I myself am a student of Music Academy where I study education specializing in musictherapy. I am patient, cheerful and always ready to help kids learn something new! English is my passion and hobby and I am pleased every time I can teach someone about it. Join my class and have fun with a new language! :D
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới