Yuliia H.

Yuliia H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

76 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2019

  RDGU

  English teacher

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2023

  Gymnazium

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Master's Diploma - RDGU

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name`s Yuliia, I`m from Ukraine. I`ve been teaching English for about 6 years. I really love what I do and hope it will be interesting to study with me. See you on lesson!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học