Florentina M.

Florentina M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

49 reviews

Professional Teach kids teacher with 15 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

  Training & Teaching Center

  Training Instructor

  Certification

 • 1999 – 2004

  University of Bucharest, RO

  Romanian - English Languages

  Education

 • 2012 – 2012

  University of Cambridge

  English - Level C1 - Advance (Bullats)

  Level of English Language Certification

 • 2023 – 2023

  World TESOL Academy

  Tesol/Tefl, Teyl, Teol Certificates

  Language Level/Skills Certifications

Kinh nghiệm làm việc

 • 1998 – 2000

  Public School, Bucharest

  ESL Teacher

 • 2000 – 2013

  The Little Artist Kindergarten and School

  ESL Teacher and Director

 • 2013 – 2015

  Happy Angel Kindergarten

  ESL Teacher

 • 2015 – 2023

  Floryland Educational Center

  ESL Teacher

 • 2015 – 2023

  Online

  ESL Online Teacher for Young Learners

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Tesol/Tefl, Teyl and Teol Certificates - World TESOL Academy

Teacher video cover
Hello! My name is Flory and I am an English teacher from the beautiful country of Romania. My hobbies are pets, travelling and teaching. I've studied Romanian, English and Spanish languages and also came into contact with the Portuguese language at some point. I have a degree in education as well as Tesol, Tefl and Cambridge Certifications. I went further and got the certificates of Teaching English Online and Teaching English for Young Learners from the World TESOL Academy. I love teaching children and I've been doing it since I was 19, both in classroom and online. I worked with children of all ages (starting with nursery and kindergarten and finishing with highschool), but my favourite part is teaching young learners. My classes are interactive, fun and creative! I use a lot of props, flashcards, puppets, realia and so on, as well as TPR and gesture techniques to make sure that my lessons are more engaging! I know that learning a second language can be difficult but I am here to ensure that my lessons are tailored to each student's goals and needs, to develop their English skills!
 • Kinh nghiệm làm việc 15 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới