Karina O.

Karina O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

105 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Kyiv National Economic University

  International Economics

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2019

  School Summer Camp

  English-speaking Mentor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am teacher Karina. I have a strong passion for the English language and want to share my enthusiasm with others. I was mentoring at a school summer camp where we communicated exclusively in English. I consider myself as a kind, patient and positive person. For me personally, teaching is a journey of continuous learning and growth and a chance to make a positive impact on the world. Join my classes to speak English together. Sincerely, teacher Karina
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới