Dmytro L.

Dmytro L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

27 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2027

  Vinnytsia State Pedagogical University

  English teacher

  master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Individual lessons

  teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TEFL - Professional Development Institute

Teacher video cover
Hi everyone, I'm a fun teacher from the beautiful country of Ukraine. I love kids and I'm committed to making learning fun. My lessons will be filled with games, songs, and role-playing games that are sure to engage kids. I also love talking to kids about their interests, like video games. I think it's important to connect with kids on their level and make learning relevant to their lives. Let's get started!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới