Matvii R.

Matvii R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

60 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – present

  Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

  Philology (Germanic Languages and Literatures), the first one is English

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  JustSchool

  English teacher for kids

 • 2021 – 2023

  Self-employed

  English teacher for kids and adults

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, I am teacher Matvii! I have been an English teacher for 3 years. I study English philology and English-German translation as well. I have been teaching children from the age of 5 to 14. I consider myself to be a kind, interesting and responsible person. Join my classes to learn English together! See you! Best wishes, teacher Matvii.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga bản ngữ, tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới