Monika K.

Monika K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

38 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2023

  University of Silesia in Katowice

  Teaching English as a Foreign Language

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Early Stage

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Bachelor's degree in English Philology - University of Silesia in Katowice

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! I am teacher Monika, and I am a graduate student of English Philology at BA level. I am currently studying English Philology at MA level in English Philology specializing in Teaching English as a Foreign Language. Teaching is my biggest passion! I have acquired the necessary pedagogical and methodological preparation for teaching English to children, as well as proficiency in English at the C1 level. I am a really patient, dedicated and creative person. I have gained experience as a tutor and as an intern in various educational institutions and worked as an English language teacher in a private language school. As a philologist and teacher, I continuously strive for language development and expanding my competencies.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ba lan bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học