Anastasiia P.

Anastasiia P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

42 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  The National University of Ostroh Academy

  Philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  English Tutor

  Teacher for Children

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  - All Right

Teacher video cover
Hello! I am Anastasiia. I am fond of learning different languages in the form of a game and learning a lot of new things. Let's explore the world together. I will be happy to see you at my classes
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 7 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới