Jaquelyn M.

Jaquelyn M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

25 reviews

Professional Teach kids teacher with 7 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2001 – 2005

  AMA Computer College

  Computer Science

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Novakid

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL & TEYL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am teacher Jackie. I've been an online ESL teacher since 2016. I have taught beginner to advanced to both young learners and adults. I am a JK12 certified and I know that I am knowledgeable enough to teach you from phonics to conversational English according to K to 12 standards. My teaching style depends on my student's level. I know that there are fast and not-so-fast learners, so don't worry I will be with you every step of the way going at your own pace. I always wear beautiful whenever I teach my students because I believe that way I can make them feel comfortable and excited in my class. Teaching is my passion and I just don't teach I also motivate my students to learn the English language.
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới