Oryna H.

Oryna H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

64 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – present

  Kyiv National Linguistic University

  Phylology

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Kyiv National Linguistic University

  Assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
🌟 Welcome to my bright learning space! I'm Oryna from Ukraine, and I'm not just a teacher; I'm your creative, calm, cheerful, open-minded, and understanding guide on this educational journey. Currently pursuing a bachelor's degree in translation and philology (English and German), my approach is all about breaking down complex words to make learning easy and enjoyable. Join me for engaging courses that blend creativity and practical skills, with a focus on speaking. Let's make education a joyful adventure together. Enroll now and let's build your path to success! 🚀🌍
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 10 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới