Anton Y.

Anton Y. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

33 reviews

Professional Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2024

  Lviv National University of Ivan Franko

  English Philology

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2024 – hiện tại

  Freelance

  Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  AllRight teacher training, certificate graduating - Allright

Teacher video cover
My name is Anton, and I'm a 4th year student at the Lviv National University, majoring in English philology. I've been learning English for as long as I can remember. I put emphasis on not only teaching the language, but also on making the student understand how to learn it themselves, and most importantly why to learn it. If you are interested, I would love to see you in my class!
 • Học từ 13 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học