Svyatoslav K.

Svyatoslav K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

20 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, IELTS, Teaches teens, Maturita(IT) teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2021

  University of Sheffield

  Sociology

  Sociology foundation year

 • 2021 – 2023

  University of Sheffield

  Social Sciences

  Certificate of higher education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  NHS (National Health Services)

  Admin

 • 2023 – Now

  Native camp

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Cambridge Celta - Cambridge English (University of Cambridge department)

Teacher video cover
Hello, my name is Slav. I have a great passion for teaching and learning languages, being myself from a multilingual and multicultural background. I'm from Italy, however I've been living in the UK for over 6 years, I have prior experience teaching online, and I teach kids and teenagers aged 13 to 18. I'm a very patient and enthusiastic teacher, and like bringing new ideas for learning, and besides languages, another big passion of mine is travelling, and I spend a lot of time travelling the world.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 9 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, tiếng nga, tiếng tây ban nha
Không dành cho các học sinh mới