Anastasia F.

Anastasia F. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

51 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2024

  Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

  Teacher of the English

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  school of English language Green Forest

  tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Bachelor's Degree - Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Teacher video cover
My name is Anastasiia. I’m 21 years old. I’m from Ukraine. I'm a student of Drohobych state pedagogical university. I have already obtained a bachelor's degree. And now I am studying for a master's degree. I am a hard-working and self-motivated person. I love to teach children. I have over 2 years of experience as a tutor. During this time, I have learned how to deal with children . This made it possible to improve myself. I use the communicative method. Also, I try to use tasks to develop all types of memory (visual\auditory.) If I know about the child's interest, I try to create related tasks for them. I explain the material to young children using games, flash cards, cartoons, etc. also I have my assistant Mike. I try to be a friend for my students, so, our studying will be in easy and relaxed atmosphere.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới