Mary D.

Mary D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Mandaue City College

  Bachelor of Secondary Education Major in Filipino

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • – hiện tại

  Palfish

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2023

  Diploma - Mandaue City College

 • 2023

  TESOL - American Council of Training and Development

Teacher video cover
Hello! My name is Teacher Joy and I am from the Philippines. A graduate of Bachelor of Secondary Education Major in Filipino. I am certified TESOL and TEFL teacher. Moreover I served as an ESL teacher for 1 year I've worked with diverse student. Furthermore I teach in a manner that encourages my learners to speak without the fear of making mistakes. And I am happy to focus on my learners goal. See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog
Đặt lịch học