Joy M.

Joy M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

19 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Joji Ilagan International School

  Bachelor of Science in Culinary Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  51Talk

  ESL Teacher

 • 2022 – 2023

  Modern English

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TEFL - TEFL

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello students! My name is Teacher Joy! Teaching English as a profession gives me a sense of fulfillment in helping students to learn and improve their communication skills. During my spare time I watch movies and series on Netflix. I also like travelling, meeting new people and visiting different cities. I love baking and cooking as well. I already have an experience teaching young kids ages from 3years old and up, young adults, adults and professionals for about 2 years now. I have a bachelor's degree in Culinary Management. I also have completed my TEFL certification. I'd like to focus on teaching students how to speak, write and also improve their English skills. I hope to see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học