Aleksandra T.

Aleksandra T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

15 reviews

Professional Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2009

  Pedagogical college

  English teacher

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Novakid

  Support manager, English teacher for kids

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2009

  Diploma - "Linguo-humanitarian College of EE Minsk State Linguistic University"

Teacher video cover
Hello there! I'm teacher Sandra. I’m 33 years old and I'm a professional English teacher for children of different age groups with an experience for about 10 years both offline and online. I’m from Belarus, now live in Poland for 3 years now. Also, I’m a mother of two. In addition to English, I speak Russian fluently and Polish at level B1. In my free time I travel, improve my personal and professional skills, write music, and love yoga and meditation. I'm a very friendly, warm, and positive person and I'm here to make learning English for your child comfortable and fun.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga bản ngữ, tiếng anh, tiếng ba lan
Không dành cho các học sinh mới