Julia G.

Julia G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids, Teaches teens, Dạy cho người trưởng thành teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2024

  Belgrade State University

  English and Literature

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  The Wild Kids

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  FCE Cambridge Exam - Cambridge Assessment English

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi there! I'm your dedicated English teacher. With a bunch of experience I'm here to bring a passion for a language and culture in the classroom. I'm committed to the peaceful and friendly atmosphere so the lesson will go comfortably. Join me and I will guide you on the path of discovery.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 60 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng séc, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới