Salah G.

Salah G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

11 reviews

Professional teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Faculty of Arts

  Hebrew Language

  Bachelor degree in arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2020

  Elite Institute

  English and Hebrew teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Ulpan adults 8 course - Rosen school of Hebrew

Teacher video cover
Hello, I'm Salah, your friendly English teacher extraordinaire! With a big smile and a love for learning, I make English class a blast for kids. Armed with a degree in arts and a passion for helping young minds grow, I have been on a mission to make learning fun since day one.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 7 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ả rập bản ngữ, tiếng hebrew
Đặt lịch học