Julia M.

Julia M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

9 reviews

Professional Matura(PL), Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Teaches teens teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  English

  High school diploma

Kinh nghiệm làm việc

 • 2024 – now

  All Right School

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  CAE - Cambridge University

Teacher video cover
Hello! My name is Julia and it's a pleasure to meet you! I currently live in Poland. I have experience in teaching children aged 8+ but everyone is welcome! My teaching methods are adjustable since I believe every student is unique and needs a personalized path of learning. Hope to see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 9 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ, tiếng pháp
Đặt lịch học