Denisa B.

Denisa B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

12 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, Matura(PL), Maturita(IT) teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2026

  UI

  B.S. Industrial and Organizational Psychology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Nativelify

  ESL English Teacher

 • 2022 – 2024

  E3 English Center, Hanoi, Vietnam

  ESL English Teacher

 • 2023 – 2024

  iSpace English Center

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 80-Hour TEOL Certificate - World TESOL Academy

 • 2022

  120-Hour TEFL - TEFL

 • 2024

  C2 Proficient - EFSET

Teacher video cover
I am an experienced ESL teacher dedicated to helping young students improve their English language skills. With a strong background in teaching English as a second language to children, I am passionate about creating a fun and interactive learning environment that caters to their unique needs. Let's embark on an exciting language learning journey together!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học