Ruslan S.

Ruslan S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional IELTS, Teach kids, High school graduation examination, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Teaches teens, ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, External Independent Evaluation teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2022

  Private Boiko School

  High School Diploma

 • 2023 – 2027

  HAN University of Applied Sciences

  Marketing

  International Business

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Boiko School

  School Committee Member

 • 2024 – Present

  AllRight

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  IELTS - British Council; idp; Cambridge Assessment English

Teacher video cover
Hello, I'm an English teacher Ruslan! For more than a year I'm leaving in Netherlands and currently studying International Business in English, in one of Dutch universities. Before coming to Netherlands I graduated from one of the best private schools in Ukraine with in-depth study of English. I am a comprehensively developed person with hobbies and interests ranging from Fashion to various sports, music and so on. So I can confidently assure that I can find an approach to anyone! Join my classes to speak English together ! Best Regards, teacher Ruslan
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 13 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ
Đặt lịch học