Gino D.

Gino D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

21 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2007

  BATAAN PENINSULA STATE UNIVERSITY

  MECHANICAL ENGINEERING

  DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – present

  51 Talk

  ONLINE ENGLISH TEACHER

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - Teach International English language School

Teacher video cover
I'm Gino Delos, I'm from the Philippines.I've been teaching English online since 2018. I'm a friendly teacher who loves to have some fun. I often watch movies during my free time and I also find time to exercise. I love cooking and traveling.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới