Anastasia R.

Anastasia R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

52 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2023

  Moldova State University

  Translation and interpretation. English and German

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Lyceum "N. Nekrasov"

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TESOL certificate - World TESOL Academy

Teacher video cover
My name is Anastasia. I am an English teacher and I have experience in teaching both young learners and teenagers. My students were fond of our classes and activities which I always brought into class. English is my passion and I want to share my passion and knowledge with people and make them fall in love with this beautiful language.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani, tiếng nga bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới