Ive N.

Ive N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, State Final Assessment, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C2 - CPE, Cambridge Exam C1 - CAE, Eighth-grade examination (E8) teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002. – 2009.

  UNIVERISTY OF BELGRADE,TECHNICAL FACULTY

  Industrial Management and English Literature

  Masters Degree in Industrial Management and English Literature

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2024

  Waijaoi Beijing, eHello Nanjing, 51Talk, VIPKid, Panda English HK

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL-TEYL - TEACH International-English Language School

 • 2020

  TEFL 140 hrs. - Teacher Record

Teacher video cover
As a highly experienced Master Engineer for Industrial Management and English lecturer, with 8 years of online English teaching experience and 12 years of working as an independent economist, I bring a unique blend of technical expertise and language proficiency. With a strong background in industrial management, I am adept at optimizing processes, improving efficiency, and implementing strategic solutions. As an online English teacher, I have honed my communication and instructional skills, ensuring an engaging and effective learning experience for students. With a proven track record in both fields, I am well-equipped to contribute to the success of any organization, bringing a strong work ethic, adaptability, and a passion for continuous improvement.
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 93 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian, tiếng nga, bulgarian, bosnian, tiếng croatia, tiếng macedonian
Đặt lịch học