Stephanie S.

Stephanie S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

16 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  Jose Rizal Memorial State University

  Bachelor in Elementary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  51Talk Philippines, Inc.

  Online English Tutor

 • 2021 – 2023

  Novakidschool, Inc.

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  DIPLOMA - Jose Rizal Memorial State University

 • 2019

  TESOL & TEYL - Teach International English Language School

 • 2020

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

Teacher video cover
Hello! I am Teacher Stef, a graduate of Education and a professional teacher in the Philippines. I've been working online since 2019 and I have 5 years of experience in teaching young learners from different countries including European and Asian countries. I acquired my teaching certificate in TESOL and TEFL as well for me to teach English internationally. I am very keen, cheerful, and has a lot of patience in teaching kids. Teaching is my passion and It's my greatest success to see that my students are improving day by day. Join my class and let's learn English in a fun way! See you soon! Sincerely, Teacher Stef :)
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học